WegWijsSalon Toolkit

Beste lezer,

We zijn verheugd dat je geïnteresseerd ben in de WegWijsSalon! Misschien wil je aanhaken bij een bestaande salon, zelf een salon opstarten of heb je interesse in (elementen van) de werkwijze. Deze Toolkit helpt je om een goed beeld te krijgen van wat de WegWijsSalon (hierna WWS) inhoudt, en geeft je handvatten om op te starten.

We drukken je allereerst graag op het hart: de kracht van dit concept zit hem in de houding en bejegening tot de bewoner. Wees je bewust van kwetsbaarheden die bijvoorbeeld leiden tot angsten en schaamte om hulp te vragen. Door een landingsruimte te bieden met een focus op hospitality, in combinatie met een multideskundige en integrale aanpak, helpt de WWS bewoners drempels te overwinnen en om hulp te vragen wanneer deze nodig is. Met deze manier van werken proberen we de ideale bewonersreis te realiseren voor alle Amsterdammer die een hulvraag hebben.

Oftewel: “De WegWijsSalon, binnen twee handshakes op de juiste plek”

Hartelijks,
Team WegWijsSalon

Inhoud

● Introductie
● Bewonersreis
● Positionering t.o.v. Buurtteams
● Werkwijze
● Bouwstenen en Werkzame Elementen
● Stappenplan
● Kwaliteitsplan
● Promotie en drukwerk
● Begroting
● Bijlage A: Draaiboek WegWijsSalon Westerpark
● Bijlage B: Overleg- en Netwerkstructuur Westerpark